Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Stanowi więc bardzo istotną wartość, dlatego warto się starać, aby wszyscy członkowie żyli w zgodzie. Niekiedy dzieje się jednak inaczej, a jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktów może być terapia rodzinna. Czym się charakteryzuje i kiedy warto z niej skorzystać?

Czym jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna to rodzaj psychoterapii, która opiera się na założeniu, że każdy z członków rodziny wzajemnie oddziałuje na siebie. Zdaniem specjalistów trudności jednej osoby mogą wpływać na funkcjonowanie całej komórki społecznej, a powiązania rodzinne działają na podstawie sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że każda zmiana pociąga za sobą kolejne.

Taka forma terapii jest więc niezbędna, jeżeli rozwiązywanie problemów jednej osoby nie wystarczy, aby cała rodzina mogła odpowiednio pełnić swoje funkcje. Ta metoda powinna obejmować wszystkich domowników, których dotyczą problemy. Warto nadmienić, że dzisiejsza psychologia doskonale sobie z nimi radzi i dobrze jest zaufać specjalistom.

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

Ten model terapii wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością i pomaga pokonać wiele trudności. Do najczęściej występujących problemów należą częste konflikty pomiędzy członkami rodziny, kłopoty wychowawcze, zaburzenia odżywiania, choroba alkoholowa, uzależnienie od hazardu, zachowania autodestrukcyjne, utrata pracy czy osłabienie więzi rodzinnych.

To oczywiście tylko niektóre spośród wielu kłopotów, jakie dotyczą rodzin. Doświadczony psycholog do każdego przypadku powinien podejść w indywidualny sposób i dokładnie zbadać sytuację. Dzięki temu rodzina będzie mogła odbudować dawne kontakty i ponownie cieszyć się komfortem życia. Warto nadmienić, że terapia uchroniła już wiele małżeństw przed rozpadem, a skorzystanie z niej to przejaw odpowiedzialności i troski.

Jak wygląda psychoterapia rodzinna?

Psychoterapia rodzinna obejmuje cykliczne spotkania członków rodziny z psychoterapeutą. Takie sesje prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowane i doświadczone osoby. Jeżeli problemy dotyczą dzieci, konsultacje mogą być prowadzone przez psychologa rodzinnego, który specjalizuje się w pomocy najmłodszym.

Na początku specjalista ustala zasady spotkania, a każdy z uczestników ma możliwość swobodnej wypowiedzi. Dzięki temu wszyscy mogą czuć się komfortowo. Warto nadmienić, że terapeuta jest bezstronny i obiektywnie ocenia panujący konflikt, dzięki czemu może wskazać źródło problemu.

Terapeuta na pierwsze spotkanie najczęściej zaprasza wszystkie osoby, które mieszkają pod jednym dachem. W zależności od sytuacji i wskazań eksperta kolejne sesje mogą odbywać się w obecności poszczególnych osób, a raz na jakiś czas ponownie w gronie całej rodziny. Najczęściej psychoterapia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, choć wiele zależy od aktualnej sytuacji, skali problemów i oceny eksperta. Należy jednak pamiętać, aby pomimo przeciwności losu nie rezygnować z profesjonalnego wsparcia.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY