Spawalnie i stanowiska spawalnicze powinny przede wszystkim być wykonywane z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak przygotować miejsce pracy w spawalni?

W spawalniach, czyli pomieszczeniach przeznaczonych do stałego wykonywania prac spawalniczych ściany i strop powinny być pomalowane farbami matowymi, które nie odbijają rozbłysków światła niebieskiego. Minimalna wysokość jaką musi mieć pomieszczenie spawalnicze powinna wynosić 3,75 m. Dodatkowo na jednego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 15 m3 wolnej przestrzeni. Pomieszczenia przeznaczone do powtarzalnego wykonywania prac spawalniczych wyposaża się także w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń takich jak szkodliwe dla zdrowia pyły i gazy. Dodatkowy wymóg to stosowanie osłon osłaniających pracowników przed promieniowaniem cieplnym oraz otoczenia przed promieniowaniem łuku elektrycznego.

Czym wygradzać kabiny spawalnicze?

Kabina spawalnicza to część spawalni, która zawiera stanowisko spawalnicze i jest osłonięta ściankami o lekkiej konstrukcji lub parawanem. Zadaniem ścian kabiny spawalniczej jest ochrona otoczenia przed promieniowaniem świetlnym emitowanym przez łuk spawalniczy. Mówimy tutaj o szkodliwym dla zdrowia promieniowaniu podczerwonym a także ultrafioletowym.

Z czego wykonuje się ściany kabin spawalniczych?

Ściany kabin spawalniczych to zazwyczaj lekkie konstrukcje wykonane z rur lub profili stalowych. Wypełnienie ścian stanowią przeważnie zasłony spawalnicze, lamele lub pasy folii PCV. Materiał filtruje 99,998% promieniowania łuku elektrycznego zgodnie z normą EN-ISO 25980. Dodatkowo jest trudnoplany, dzięki czemu spowalnia rozprzestrzenianie się pożarów, do których często dochodzi podczas prac spawalniczych. Jeżeli folia wypełniająca ściany kabin spawalniczych ma grubość co najmniej 2 mm może być stosowana na stanowiskach, na których wykonuje się prace spawalnicze powodujące rozprysk iskier, żużla lub rozżarzonych cząstek metalu.

Jaki kolor folii spawalniczej jest najlepszy na ściany kabiny?

Wszystkie folie filtrujące promieniowanie IR a także UV zarówno te w formie zasłon spawalniczych, lameli czy pasów występują w czterech kolorach: czerwonym, brązowym, zielonym i ciemnozielonym o matowej powierzchni. Każdy z kolorów folii oznacza inny poziom przezroczystości. Czerwony największy, ciemnozielony – najmniejszy. Obudowy kabin spawalniczych wykonuje się według następujących zasad. Na ścianę stanowiącą wejście do kabiny mocuje się folię czerwoną o największej przezroczystości. Ściana ta najczęściej ma formę zasłony spawalniczej, którą można łatwo zsunąć i zasunąć. Dodatkowo pozwala na obserwację wnętrza boksu spawalniczego nawet, kiedy jest zaciągnięta. Na ściany boczne wykorzystuje się folię brązową i zieloną o średnim stopniu przezroczystości. Jeżeli w spawalni jest więcej niż jedna kabina spawalnicza oddziela się je pomiędzy sobą parawanami z folii ciemnozielonej. Zapewnia ona największy komfort spawaczom pracującym na sąsiadujących stanowiskach.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY