Pogrzeb jest ostatnim momentem, w którym bliscy mogą uhonorować życie drogiej im osoby. Oprawa tej chwili również musi być niepowtarzalna, a przy tym pozbawiona niedociągnięć. Nienaganna postawa pracowników domów pogrzebowych i rzetelność usług wynikają z szacunku dla wrażliwości pogrążonej w żałobie rodziny i bliskich. Godne pożegnanie to odpowiednia oprawa, na którą składają się nie tylko kwiaty i muzyka. Atmosfera ostatniej drogi to przede wszystkim najbliższe osoby i zaproszeni goście oraz żywe wspomnienie zmarłego wyrażone w mowie pogrzebowej.

Usługi pogrzebowe Szczecin – przygotowanie mowy pogrzebowej

Najczęściej mowę pogrzebową przygotowuje najbliższa rodzina osoby zmarłej, jako że właśnie ci ludzie znali odchodzącego najlepiej. Ponieważ usługi pogrzebowe w Szczecinie mają charakter kompleksowy, tutejsze zakłady są przygotowane na pomoc i w tej kwestii. Doświadczenie w organizacji chwil ostatniej drogi to także znajomość form i konwencji, do których krewni przytłoczeni żałobą mogą po prostu nie mieć siły. Dodatkową kwestią jest też wyznaczenie osoby, która odczyta mowę pogrzebową. Warto być przygotowanym na to, że emocje towarzyszące momentowi mogą znacznie utrudnić wygłoszenie stosownych słów – głos może utknąć w gardle z powodu wzruszenia i łez, a roztrzęsione dłonie mogą nie utrzymać kartki z pożegnaniem. Jednak usługi pogrzebowe to także możliwość odczytania mowy pogrzebowej przez osobę prowadzącą uroczystość – duchownego, albo mistrza ceremonii.

Mowa pożegnalna jako element usług pogrzebowych w Szczecinie

Mowa pogrzebowa nie jest obowiązkowym elementem pochówku, dlatego oferty domów pogrzebowych często o niej nie wspominają. Warto jednak poruszyć tę sprawę podczas rozmowy z przedstawicielem zakładu. Nawet przy bardzo skromnym pogrzebie, mowa pogrzebowa np. w formie listu pożegnalnego dobrze wpłynie na podniosłość atmosfery. Słowa opisujące życie osoby zmarłej, lub stanowiące podziękowanie są pięknym gestem, na który stać każdą rodzinę. W Szczecinie usługi pogrzebowe obejmują nie tylko wyznaczenie osoby, która je odczyta ale również pomoc w napisaniu.

Organizacja pogrzebu w Szczecinie a kształt mowy pożegnalnej

Istnieje kilka schematów mowy pożegnalnej, ale każda firma świadcząca w Szczecinie usługi pogrzebowe powie, że można wyjść poza ramy. Mowa pogrzebowa wydaje się być łatwa do napisania jeśli chodzi o osoby zasłużone, albo znane – w takich przypadkach rodziny nie mają kłopotu w wymienieniem osiągnięć i zasług. Nie znaczy to jednak, że należy zrezygnować z tej formy jeśli zmarła osoba żyła z dala od świata nauki, sztuki, kultury, czy polityki. Każde życie jest wyjątkowe i niepowtarzalne, mowa pogrzebowa nie musi obfitować we wspomnienia bohaterskich czynów, ani wyjątkowych osiągnięć. Wystarczą wspomnienia z domowego zacisza, podziękowania za wspólne chwile, cenne lekcje i przeżyte razem historie.

Mowa pożegnalna z perspektywy domu pogrzebowego

Z doświadczeń zakładów oferujących usługi pogrzebowe w Szczecinie wynika, że mowa pogrzebowa zazwyczaj zaczyna się od podziękowania uczestnikom uroczystości za przybycie. Następnie poświęca się odrobinę miejsca emocjom związanym z odejściem zmarłej osoby. W dalszej kolejności opowiada się kim był zmarły, jaki miał wpływ na nasze życie, od czego można płynnie przejść do przytoczenia jakiejś wspólnie przeżytej historii, albo nawet chwili. Tę część mowy pogrzebowej można zakończyć cytatem ulubionego wiersza, albo fragmentu ulubionego poematu, lub książki zmarłego.

Kto odczytuje mowę pogrzebową?

Ponieważ jak wspomnieliśmy wyżej bliscy osoby zmarłej przytłoczeni emocjami związanymi z pogrzebem mogą nie mieć siły na przeczytanie, lub wygłoszenie mowy pożegnalnej, usługi pogrzebowe w Szczecinie przewidują, że zrobi to za nich osoba duchowna, albo mistrz ceremonii. W przypadku pogrzebów wyznaniowych rodziny wiedzą jak zgodnie z daną tradycją będzie przebiegać pochówek i mowa pożegnalna jest zazwyczaj dostosowana do takiego schematu. Warto jednak wspomnieć o okolicznościach pogrzebu świeckiego, gdzie prowadzenie ostatniego pożegnania należy do mistrza ceremonii.

Funkcja mistrza ceremonii

W ofercie wszystkich firm proponujących usługi pogrzebowe, obok pochówku wyznaniowego znajduje się pogrzeb świecki. Ceremonię taką – bez nawiązań do religii i bez symboli wyznaniowych – prowadzi osoba nazywana mistrzem ceremonii. Ze względu na emocje towarzyszące uroczystości pogrzebu zawsze jest to osoba opanowana o nienagannych manierach, ze zdolnością ubierania myśli w stosowne słowa, co pozwala na szybkie poprawki mowy pożegnalnej. Pogrzeb świecki nie skupia się na perspektywie danej religii w jakiej można oglądać życiową drogę zmarłego, ale na tym jakim był człowiekiem. Rozumiejąc to mistrz ceremonii zawsze może coś doradzić w kwestii mowy pogrzebowej, dobrze znając retorykę prowadzonej uroczystości. Odpowiednie wspomnienie, wspólne dla wszystkich zgormadzonych odpowiednio uhonoruje żegnaną osobę.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY